Nyt fra bestyrelsen

Andelsboligforeningen Vallensvedparken

Næste bestyrelsesmøde er 13. eller 18. juni.


Emner til bestyrelsesmødet bedes fremsendt til formanden.