Nyt fra bestyrelsen

Andelsboligforeningen Vallensvedparken


Næste bestyrelsesmøde er 11. september


Emner til bestyrelsesmødet bedes fremsendt til formanden. Emnerne skal være motiverede, hvilket vil sige, at man skal forklare hvorfor man ønsker emnet behandlet af bestyrelsen.

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Vallensvedparken

11. september 2019 kl. 19.00 hos Erik