Nyt fra bestyrelsen

Andelsboligforeningen Vallensvedparken


Næste bestyrelsesmøde er 13. juni


Emner til bestyrelsesmødet bedes fremsendt til formanden. Emnerne skal være motiverede, hvilket vil sige, at man skal forklare hvorfor man ønsker emnet behandlet af bestyrelsen.

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Vallensvedparken

torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00 hos Elahe1) Orientering fra formanden.

2) Havedage og sommerfest. Haveudvalg og plan for hvad der skal ordnes den 29. juni. - Opgaver til alle - Forslag om strøm i fællesskur og køleskab

3) Sociale medier og brugen heraf – Hjemmesiden og FB

4) Nyt fra legepladsudvalget. Hvordan kommer vi videre? Budget for nye legeredskaber og placering

5) De mange hundehømhømmer på fællesområderne

6) Næste møde og hos hvem?

7) Eventuelt


Vel mødt


Erik