Nyt fra bestyrelsen

Andelsboligforeningen Vallensvedparken


Formanden meddeler, at generalforsamlingen er udskudt grundet Covid19


Formanden og bestyrelsen vil indkalde til ny generalforsamling, når forholdene tillader dette.

Det er endnu uvist hvornår generalforsamlingen kan afholdes.