Græsslåning og havedage

Græsslåning og havedage 2022

Klik på billedet for større visning

Havedage 2022


Søndag 24. april - overstået

Lørdag 25. juni - sommerfest

Søndag 21. august

Søndag 9. oktober

Man kan naturligvis være forhindret til havedagene. Er dette tilfældet, kan man forinden havedagens afholdelse anmode formanden om at blive tildelt en opgave i stedet, der kan udføres på et andet tidspunkt. Når opgaven er tilstrækkeligt udført, godskrives husstanden for deltagelse i havedagen.

Få tildelt en opgave i stedet for havedag

Regler for græsslåning:

Hver husstand slår græs som anført i kalenderen til venstre.

Er man forhindret, bytter man selv indbyrdes. Man kan altså ikke meddele bestyrelsen, at man ikke kan slå græs i sin uge. 


Det sker, at der for eksempel er tørke og at græsset derfor ikke vokser. For god ordens skyld skal det understreges, at det ikke er op til den enkelte andelshaver at beslutte, om græsslåningen kan springes over for en uge. Denne beslutning kan kun tages af formand og næstformand. Hvis en andelshaver mener, at græsset ikke trænger til klipning, skal man altså henvende sig til Erik eller Morten, der teger den endelige beslutning herom.


Får man ikke slået græs i sin tildelte uge, mellem torsdag og søndag, pålægges man en bod på kr. 250, som trækkes via huslejen. 

Regler for havedage:

Der afholdes fire havedage om året. Hver husstand kan udeblive en gang i løbet af året. Det betyder, at udebliver en husstand fra havedag mere end en gang, vil husstanden blive pålagt en bod på kr. 250, som trækkes via huslejen.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at beløbet kr. 250, er pr. gang husstanden udebliver.

En husstand kan således pålægges for tre udeblivelser i løbet af et kalenderår. 


Når en husstand deltager i en havedag, forventes det, at husstanden deltager i hele havedagen.  


Det er godtaget, at blot en voksen person fra en husstand deltager i havedagen. Men man må selvfølgelig gerne deltage flere. 


Bestyrelsen opfordrer alle andelahavere til at deltage i havedagene.