Græsslåning og havedage

Græsslåning og sneplan 2020/21

Græs - klik for

stort billede

Sne - klik for stort billede

Regler for græsslåning:

Hver husstand slår græs som anført i kalenderen til venstre.

Er man forhindret, bytter man selv indbyrdes. Man kan altså ikke meddele bestyrelsen, at man ikke kan slå græs i sin uge. 


Får man ikke slået græs i sin tildelte uge, mellem torsdag og søndag, pålægges man en bod på kr. 250, som trækkes via huslejen. 

Regler for havedage:

Der afholdes fem havedage om året. Hver husstand kan udeblive en gang i løbet af året. Det betyuder, at udebliver en husstand fra havedag mere end en gang, vil husstanden blive pålagt en bod på kr. 250, som trækkes via huslejen.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at beløbet kr. 250, er pr. gang husstanden udebliver.

En husstand kan således pålægges for fire udeblivelser i løbet af et kalenderår. 


Bestyrelsen opfordrer alle andelahavere til at deltage i havedagene.